Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Наши спонсоры:

Jourist nyelvtr?ning на iPhone/iPadРазработчик приложения Jourist nyelvtr?ning: Jourist Verlags GmbH

Tanuljon hat?konyan, ?s jegyezze meg j?l a szavakat ?s kifejez?seket. Ennek az egyedi tanul?si m?dszernek k?sz?nhet?en a „Jourist nyelvtr?ninggel“ r?vid id?n bel?l jelent?s eredm?nyeket ?rhet el a kiv?lasztott idegen nyelv tanul?s?ban. A „Jourist nyelvtr?ning“ kiv?l?an alkalmas utaz?si el?k?sz?letek gyakorl?s?ra ?s ismeretei felfriss?t?s?re.

Ez az egyedi m?dszertan egyes?ti az idegen nyelvtanul?s vizu?lis ?s akusztikus felfog?s?t: az ?sszes, t?bb mint 2200 kifejez?s ?s sz? illusztr?ci?val ?s hivat?sos besz?l?k ?ltal elk?sz?tett hanganyaggal van ell?tva!

Ez a tanul?si elj?r?s a kartot?k-elvre alapul. Az ?n c?lja a legmagasabb tud?sszint, a «nagyon j?» el?r?se. ?n d?nti el, hogy az eg?sz tananyagot vagy annak csak egy bizonyos r?sz?t szeretn? feldolgozni, illetve melyik alt?m?kkal szeretne foglalkozni. ?gy bizonyos t?mak?r?k, mint pl. a «bemutatkoz?s», «foglal?s» vagy az «?tteremben» szavainak ?s sz?kapcsolatainak a megtanul?s?ra koncentr?lhat. Tanul?skor 9 sz?rakoztat? gyakorlat k?z?l v?laszthat. Ezek k?z?tt tal?lhat kiejt?si gyakorlatokat nyelvfelismer?ssel is. Helyes v?lasz eset?n ?n d?nti el, hogy olyan j?l begyakorolta-e a szavakat illetvekifejez?seket, hogy a k?vetkez? tud?sszintre l?phessen.

30 tannyelv k?z?l v?laszthat: angol (amerikai),angol (brit), n?met, francia, spanyol (Spanyolorsz?g), spanyol (Latin Amerika), olasz, portug?l (Portug?lia), portug?l(Braz?lia), d?n, holland, finn, sv?d, norv?g, lengyel, cseh, szlov?k, orosz, bolg?r, g?r?g, t?r?k, k?nai, arab, jap?n, koreai, h?ber, thai, hindi, vietn?mi ?s perzsa. Tov?bbi tannyelvek ingyenes let?lt?s?nek az el?k?sz?letein m?g dolgozunk.

? 30 tannyelv k?z?l v?laszthat.

?T?bb mint 2200 illusztr?lt ?s hanganyaggal ell?tottkifejez?s, sz? nyelvenk?nt.

? Tananyag ?n?ll? ?ssze?ll?t?sa.

?Minden sz? anyanyelvi kiejt?ssel hallhat?.

? Minden t?tel illusztr?lva van, ami egyszer?bb? teszi a szavak ?s kifejez?sek megtanul?s?t.

? 9 sz?rakoztat? gyakorlat a szavak megtanul?s?hoz.

? Kiejt?si gyakorlatok nyelvfelismer?ssel.

? T?m?k ?s alt?m?k pontos ?s ?rthet? feloszt?sa.

?A teljes felhaszn?l?i fel?let magyar nyelv?.

? Egyszer? haszn?lat, ?rthet? mindgyerekek, mind nyugd?jasok sz?m?ra.

Jourist nyelvtr?ning - где скачать:


Картинки игры/приложения Jourist nyelvtr?ning:

Jourist nyelvtr?ning: дополнительная информация

  • Дата первого импорта: 2012-03-23 22:06:16
  • Изначально импортировано для: appstore

Другие приложения Jourist Verlags GmbH

 

Отзывы о Jourist nyelvtr?ning: