Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Наши спонсоры:

Jourist Kelime Olu?turucu. Asya на iPhone/iPadРазработчик приложения Jourist Kelime Olu?turucu. Asya: Jourist Verlags GmbH

“Jourist Kelime Olu?turucu. Asya” ile iPhone’unuz ya da iPad’iniz yoluyla etkili yabanc? dil ??renimi: kapsam?: Arap?a, Japonca, Korece, Tay, ?ince ve Vietnamca.

Her dil y?n?nde yakla??k 10.000 S?zc?k ile k?sa zamanda m?kemmel sonu?lar alacak ve se?ti?iniz yabanc? dilde uzmanla?ma yolunda ilerleyeceksiniz.

??renme metodumuz bilgi kart? al??t?rmalar? konseptine dayanmaktad?r. Amac?n?z bir dizi e?lenceli al??t?rma yoluyla en y?ksek yeterlilik d?zeyine ("?ok iyi") ula?makt?r.

? 6 dilden birini se?ebilirsiniz: Arap?a, Japonca, Korece, Tay, ?ince ve Vietnamca.

? Bu dillerin her birinde seslendirilmi? 10.000 S?zc?k

? T?m s?zc?kler o anadili konu?an konu?mac?lar taraf?ndan seslendirilmi?tir

? ??erik d?nyaca ?nl? Collins s?zl???n?n yay?nc?lar?ndan al?nm??t?r.

? 4 e?lenceli al??t?rma: “Yabanc? dilden ?eviri“, “Yabanc? dile ?eviri “, “Yaz?m“ ve „S?zc?k tahmini “.

? T?m veriler ayg?t?n?zda ?evrimd??? olarak depolan?r. Internet ba?lant?s? gerekli de?ildir.

? S?zc?kler o dildeki kullan?m s?kl???na g?re k?sa ve mant?kl? ?ekilde b?l?nm??t?r.

? Takibi her ya?tan kullan?c? i?in (?ocuklarda da yeti?kinlerde de) i?in son derece kolayd?r

Jourist Kelime Olu?turucu. Asya - где скачать:


Картинки игры/приложения Jourist Kelime Olu?turucu. Asya:

Jourist Kelime Olu?turucu. Asya: дополнительная информация

  • Дата первого импорта: 2012-03-23 22:06:16
  • Изначально импортировано для: appstore

Другие приложения Jourist Verlags GmbH

 

Отзывы о Jourist Kelime Olu?turucu. Asya: